Scurtă introducere în terminologia scrum

Dec 12, 2015

Wikipedia definește Scrum ca o metodologie agilă de dezvoltare software, iterativă și incrementală, pentru managementul dezvoltării de produse. Este văzut ca o strategie holistică, ceea ce presupune că fiecare sistem împreună cu proprietățile sale trebuie luat în considerat ca o parte întreagă și nu ca o colecție de părți. Astfel o echipă de dezvoltare lucrează ca un întreg în îndeplinirea obiectivelor.

"Termenul scrum provine din rugby și se referă la modul în care o echipă lucrează împreună pentru a juca mingea pe teren. Aliniere perfectă, scop comun și clar pentru a marca." Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time
Sprintul este unitatea de bază în dezvoltarea scrum. Presupune o perioadă de timp planificată pe parcursul căreia echipa lucrează să livreze o serie de cerințe clare, cerințe stabilite în sprint planning și definite într-un product backlog.

În fiecare zi echipa trebuie să se întâlnească într-o ședinta denumită daily scrum. Este recomandat ca aceasta să fie organizată la aceeași ora în fiecare zi și sa fie limitată la o perioadă scurtă de timp. Principalele întrebari în daily scrum la care fiecare membru din echipă trebuie să răspundă sunt: ce am făcut ieri pentru a îndeplini cerințele din sprint; ce fac astăzi pentru a îndeplini cerințele din sprint; există probleme care mă pot opri pe mine sau echipa în îndeplinirea cerințelor sprintului.

La finalul fiecărui sprint se ține sprint review și sprint retrospective. Sprint review constă în revizuirea obiectivelor îndeplinite și a celor care nu au fost terminate precum și prezentarea unui demo funcțional. Sprint retrospective constă în a reflecta la sprintul tocmai încheiat și a găsi modalități de îmbunătațire.

Product owner desemnează o persoană responsabilă de trasarea cerinţelor în backlog. Scrum master este persoana responsabilă de implementarea şi utilizarea cât mai eficientă a metodologiei scrum.